[1]
V. Kulikov, V. Kulikova, and G. Yerkebulan, “Google/Yandex Translation Detection in the Patterns Identifying System of Multilingual Texts”, IJC, vol. 20, no. 1, pp. 72-77, Mar. 2021.